پروژه اهدای 50 ویلچر فصل بهار (1396) از اواسط  اردیبهشت ماه آغاز گشته و طبق روال اهدای فصلی 50 ویلچر به مناسبت 50 سالگی کامبیز انجام شد .