کامبیز به کام شماست

استخدام

  نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد :
  محل کار پیشین :
  1 برای مدت سال ماه نوع فعالیت
  2 برای مدت سال ماه نوع فعالیت
  3 برای مدت سال ماه نوع فعالیت
  آخرین محل کار تا تاریخ تلفن آن مجموعه :
  نوع فعالیت شما در آن مجموعه :
  میزان دستمزد دریافتی شما در آن مجموعه : ریال
  دلیل ترک کار :
  میزان تجربه کاری و کار با کامپیوتر
  میزان تجربه کاری و آشنایی با کار حسابداری دفتری (سند حسابداری،فاکتور رسمی و ...)
  وضعیت تحصیلی :
  محصل: بلیخیر آخرین مدرک تحصیلی
  فارغ التحصیل از سال رشته /رشته های تحصیلی
  شمار اعضای خانواده :
  پدر مادر:
  خواهر: برادر:
  شغل پدر: شغل مادر:
  شغل برادر1: شغل برادر 2 :
  شغل خواهر1: شغل خواهر2:
  نشانی
  شماره تماس شماره همراه:
  مدت زمان لازم برای رسیدن به محل کار
  ارسال عکس
  میزان دستمزد درخواستی: ریال میزان هزینه روزانه برای رفت و آمد شما: